Vi har samme dagsorden


Min målsætning er sikre dig den bedst mulige markedsføring. Ikke at sælge dig en specifik løsning. Faktisk er det mit mål at gøre dig så selvhjulpen som overhovedet muligt. 

At jeg kan give dig uvildig rådgivning er hele fundamentet for min virksomhed. Jeg forholder mig til dine udfordringer og muligheder og med udgangspunkt i det, kommer jeg med mine anbefalinger og i sidste ende en konkret og detaljeret indsatsplan.

Kampagner, annoncering, SoMe-content og andre marketingtiltag kan være fantastiske værkstøjer, men derfor er det ikke sikkert, at det præcis er det rette for din virksomhed. 

Hvis behovet er der, har jeg alle marketingkompetencer repræsenteret i mit netværk, og jeg inddrager dem i det omfang, det er nødvendigt for den optimale marketingløsning. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at Best Advice er en uafhængig virksomhed uden økonomisk interesse i de virksomheder, der indgår i netværket. 


Hør mere om hvad Best Advice kan tilbyde