Unik og velafprøvet metode skaber kommercielt fokus og vækst

Min erfaring har lært mig, at god markedsføring i langt de fleste tilfælde handler mere om forretningsforståelse og fokus end om flere ressourcer. God markedsføring skal understøtte virksomhedens forretningsmål og kan kun realiseres, hvis målene er klart defineret og kommunikeret. Ledelse, salg og markting skal arbejde mod de samme mål og understøtte hinanden på rejsen. Derfor starter god markedsføring ikke med etableringen af et nyhedsbrev eller 'spændende' SoMe-content på, men med en fælles organisatorisk forretningsforståelse og et fælles fokus.  Nedenstående er en forsimplet model af den metode, jeg har udviklet, og som jeg har brugt til at skabe fokus og vækst. 


Step 1

Har du helt styr på din virksomheds strategi og mål, er det naturligvis begrænset, hvor meget vi skal arbejde med 'step 1'. For at jeg kan skabe værdi for din virksomhed, er det dog nødvendigt, at også jeg får en dybere indsigt i din forretningstrategi, dine målsætninger og dine muligheder og udfordringer. Derfor vil et samarbejde altid starte med nedenstående gennemgang.

Forretningsmål

Hvad kan du, hvad vil du og for hvem?


Salgsstrategi

Målsætninger og 'must-win-battles'. Har virksomheden det er skal til for at realisere målene?

Go-to-market

Praksisplan baseret på salgsstrategien. Hvem gør hvad og hvornår?

Marketingplan

Detaljeret marketingplan med konkrete indsatser baseret på go-to-market-planen.

Step 2

På baggrund af ovenstående forløb bør virksomhedens forretningsmål, salgsfokus og ikke mindst go-to-market-planen være fælles viden. Om fokus er på nye kunder eller udviklingen af de eksisterende (eller begge dele) er også identificeret. Inden de konkrete marketingaktiviteter planlægges, er det dog nødvendigt se på, hvad marketing kan - og ikke kan - i relation til de forskellige stadier i kundens livscyklus og virksomhedens forretningsmål. Nedenstående model giver et simplificeret billede af metoden.

Potentielle kunder

Konvertering, leads, tilvalg af produkt og permission.

Nye kunder

Onboarding. Giv kunderne den helt rigtige start.

Nuværende kunder

Udvikling.

Forladende kunder

Få dem tilbage......

Step 3

Sidste stop på rejsen er selve marketingplanen. Det konkrete fokus og aktiviteterne afhænger i sagens natur af resultaterne af de to første 'steps'. Uanset fokus vil du som kunde få en prioriteret og detaljeret marketingplan inddelt i uger eller måneder, der tager højde for din organisation, ressourcer og budget.Marketingplanen


Så vis dog det eksempel på en marketingplan!  Beklager men det kommer jeg ikke til. Jeg har lavet marketingplaner for virksomheder med +1000 ansatte og for virksomheder med 15, og selvom metodeapparatet er det samme, er der også markante forskelle, når det kommer til operationel praksis. Hertil kommer, at der er stor forskel på marketingaktiviteterne og de organisatoriske afhængigheder, alt efter om din virksomhed sælger produkter eller avancerede kundetilpassede 1-1 løsninger. 

Et konkret eksempel vil derfor formodentlig skabe mere forvirring end forståelse. Endelig er der også et par forretningshemmeligheder, jeg tillader mig at beholde mellem Best Advice og kunderne.